\n Kierowco! Pomyśl również o innych i przyłącz się do PAH! - Artykuł - Wyszukiwarka warsztatów naprawauto24 - serwis samochodowy, mechanik z Polecenia.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Artykuł

Kierowco! Pomyśl również o innych i przyłącz się do PAH!

Naszą misją jest czynienie świat lepszym przez zmniejszanie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych.

Celem PAH jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Obszary działania: - Pomoc natychmiastowa i rozwojowa w kraju i zagranicą
- Pomoc uchodźcom i repatriantom
- Dożywianie dzieci
- Edukacja humanitarna i rozwojowa.


Działania - Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy
- Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy
-Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy
- Tworzenie i wspieranie placówek pomocy
- Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej
- Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych
- Organizowanie zbiórek publicznych
- Organizowanie konferencji i seminariów
- Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej
- Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Sprawdź szczegóły
Nie pamiętam hasła :(

Jeżeli nie jesteś właścicielem warsztatu i nie możesz się zalogować, ale znasz warsztat, który chcesz polecić? Zrób to tutaj »